Salı , Mayıs 11 2021
Duyuru
Anasayfa / Alanlar / SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI

SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI

KOD KİTAP ADI NO MODÜL ADI SAYFA TOPLAM SAYFA FİYAT
    MESLEKİ GELİŞİM      
  1 9. SINIF MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ KİTABI (RENKLİ)   340 16,75 TL
 
 
    ANATOMİ VE FİZYOLOJİ      
  1 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ KİTABI 276 276 16,01 TL
    TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR      
  1 TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR KİTABI 285 285 16,53 TL
10. SINIF
  Meslek Esasları 1 Biyolojik Örnek Alma ve Nakli   36 472 27,38 TL
2 Ekipman ve Sarf Malzemeleri   59
3 Girişimsel İşlem Öncesi Hazırlık   78
4 Girişimsel İşlem Sonrası Bakım   31
5 Hasta Nakli   35
6 Hasta Odası Hazırlama   62
7 Hastanın Genel Durum Değişiklikleri   58
8 Muayene ve Müdahale Odaları   43
9 Pozisyon ve Egzersizler   38
10 Yatak Yaraları ve Koruyucu Önlemler   32
Anatomi ve Fizyoloji Megep Modül Kitap ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 1 Vücudun temel yapısı 67 528 30,62 TL
2 Hareket sistemi 80
3 Sinir sistemi 35
4 Endokrin sistem 36
5 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan 43
6 Dolaşım sistemi 66
7 Solunum sistemi 37
8 Sindirim sistemi 53
9 Boşaltım sistemi 30
10 Üreme sistemi 32
11 Duyu organları 49
  Beslenme (Hasta ve Yaşlı Hizmetleri) 1 Besin Ögeleri ve Besin Grupları   51 215 12,47 TL
2 Hastalıklara Özel Beslenme   72
3 Özel Durumlarda Beslenme   92
Sağlık Megep Modül Kitap 5 Ofis Programları 1 Kelime işlemci 77 240 13,92 TL
2 Elektronik tablolama 93
3 Sunu 70
11. SINIF
  Mesleki Hak ve Sorumluluklar 1 Meslek Etiği ve İlkeleri   35 123 7,13 TL
2 Mesleki Mevzuat ve Mobbing   33
3 Sağlık Hizmetleri ve Personel Yönetimi   55
  Hastanın Kişisel Bakımı 1 Boşaltım İhtiyaçlarını Karşılama   27 228 13,22 TL
2 Hastanın Beslenmesi   41
3 Hastanın Öz Bakımı   70
4 Terminal Dönemde Bakım   42
5 Vücut Bakımı   48
Sağlık Megep Modül Kitap 4 İlk Yardım 1 İlk Yardımın Temel İlkeleri 49 316 18,33 TL
2 Temel Yaşam Desteği 58
3 Kanama ve Yaralanmalarda İlk Yardım 50
4 Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 51
5 Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım 66
6 Hasta ve Yaralıların Taşınması 42
  Aseptik Uygulamalar 1 Endokrin Sistem   61 194 11,25 TL
2 Sterilizasyon   79
3 Tıbbi Atık   54
  Sistem Hastalıkları 1 Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları   65 328 19,02 TL
2 Eklem ve Duyu Organları Hastalıkları   48
3 Endokrin Sistem Hastalıkları   46
4 Sindirim Sistemi Hastalıkları   46
5 Sinir Sistemi Hastalıkları   33
6 Solunum Sistemi Hastalıkları   39
7 Üro-Genital Sistem Hastalıkları   51
  Özel Bakım Uygulamaları 1 Ameliyathane, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Üniteleri   61 129 7,48 TL
2 Özel Tanı ve Tedavi Amaçlı Üniteler   68
  Temel İlaç Bilgisi 1 Dolaşım ve Solunum Sistemine Etkili İlaçlar   33 232 13,46 TL
2 Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramlar   45
3 Kemoterapötik İlaçlar   43
4 Sindirim ve Üriner Sisteme Etkili İlaçlar   41
5 Sinir ve Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar   70
  Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması 1 Aile Planlaması   36 118 6,84 TL
2 Jinekolojik Hastalıklar   39
3 Kadın Hastalıkları Muayene Yöntemleri   43
  Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı 1 Bebek Bakımı   64 343 19,89 TL
2 Büyüme ve Gelişme   66
3 Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Bozuklukları   70
4 Çocuklarda Koruyucu Önlemler   55
5 Yenidoğan Sorunları   38
6 Yenidoğanın Değerlendirilmesi   50
  Enfeksiyon Hastalıkları 1 Bakteri Hastalıkları   50 217 12,59 TL
2 Hastane Enfeksiyonlarından Korunma   31
3 Mantar ve Parazit Hastalıkları   53
4 Virüs Hastalıkları   83
12. SINIF
Sağlık Megep Modül Kitap 1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 1 İletişim Süreci 44 192 11,14 TL
2 Kişiler arası iletişim 47
3 Toplumsal iletişim 40
4 Sağlıkta iletişim 61
  Sağlık Psikolojisi 1 Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek 60 258 14,96 TL
2 Duyguları Kontrol Etme 46
3 Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek 46
4 Kişilik Özellikleri 37
5 Psikoloji İle İlgili Temel Kavram ve Olgular   69
  DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE DOĞUM 1 Doğum Eyleminde Ebeye Yardım 38 253 14,67 TL
2 Doğum Öncesi Bakım 44
3 Doğum Salonu ve Travay Odası 28
4 Doğum Sonrası Dönemde Anne Bakımı 35
5 Gebelik ve Doğumla İlgili Riskli Durumlar 46
6 Gebelik ve Fetüs Fizyolojisi 26
7 Kadın Üreme Sağlığı  36
  MESLEKİ TEMEL UYGULAMALAR 1 Anestezi ve Reanimasyon Çalışmaları 56 493 28,59 TL
2 Biyokimya Laboratuvar Çalışmaları 53
3 Hematoloji Laboratuvar Çalışmaları 69
4 Mikrobiyoloji Laboratuvar Çalışmaları 108
5 Patoloji Laboratuvar Çalışmaları 63
6 Radyoloji Çalışmaları  70
7 Tanı ve Tedavi Amaçlı İşlemler 74